Pre prevádzky

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou 4Ebike s. r. o., so sídlom Obchodná 559/37A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, v rozsahu mojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, Facebook Messenger ID, Viber ID na účel mojej registrácie na portáli beautyclick.sk, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne. Tento súhlas je udelený do zrušenia mojej registrácie alebo do odvolania súhlasu. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu: 4Ebike s. r. o., so sídlom Obchodná 559/37A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Rozumiem